Inscripcions

Siusplau, ompliu i envieu el formulari que es mostra a continuació per procedir a la inscripció del curs. En els propers dies es comunicarà l’acceptació, pendent del pagament de la matrícula  (125 eur.), per transferància al c/c de La Caixa que es notificará, quàn hi hagi el mínim de participants (20). En cas de que hi hagi més de 40 sol·licituds la organització es reserva el dret de sel·lecció.

Informació d’interès:

  • La matrícula inclou el servei d’autocar de les sortides i la docencia
  • No es retornará la quantitat abonada en concepte de matrícula, a menys que la organització anuli el curs o alguna de les sortides
  • No s’inclou assegurança mèdica ni d’accidents
  • Per obtenir el certificat d’assistència i el reconeixement, cal l’assistència al 80% del curs i presentar el treball final
  • La formalització d’aquesta inscripció implica el coneixement i l’acceptació de les condicions de participació

Setembre, 2012.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………