Qui som

X.Gassiot

L’associació Didàctica de la Geologia té els seus inicis a l’any 2005 i 2007 en què els professos Xavier Gassiot i Xavier Aurell van fer sengles cursos de Geologia (GEOTUR), durant una setmana de juliol, per les comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa, els quals eren reconeguts com a activitat formativa per l’AEPECT (Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra) i el Ministerio de Educación y Ciencia i on hi participaren professors, de secundària sobretot, de tot Espanya. L’Associació Cultural Didàctica de la Geologia, es constituí, com a associació sense ànim de lucre a l’any 2009 i té com a objectius i finalitats fundacionals la divulgació de la Geología, organitzant activitats adreçades a docents de tots els nivells, a interessats i aimants de la natura i al públic en general, especialment: cursos, conferències i xerrades, viatges i expedicions, i més modestament sortides de camp i itineraris geològics. Des de llavors fins enguany els cursos s’han dut a terme segons sortides/itineraris pels Parcs Naturals i llocs d’interès geològic de les comarques de Girona, a raó de 5 sortides, una al mes i sessions teòriques.

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ est. assoc. generals